Bản tính thứ nhì (toàn bài)

Như vậy, cùng với việc nâng cao nhận thức, chúng ta cần đứng về phía người dân, đứng về phía sự thật và công lý. Chúng ta sẽ có trải nghiệm để làm tiền đề, chất xúc tác và cú hích cho việc nghiên cứu của mình ngõ hầu nhanh chóng hiểu ra được bản chất của chế độ cộng sản, bản chất xã hội mà chúng ta đang sống.

Xin bạn xem tiếp bài Bản tính thứ nhì (toàn bài) tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)