Băng đảng ma túy Colombia treo giải $70,000 để giết chó cảnh sát

Một con chó của cảnh sát Colombia, có nhiệm vụ đánh hơi tìm ma túy đã giúp khám phá 22,000 pounds cocaine của một băng đảng. Hiện nay, chú chó đang là mục tiêu hạ sát của băng đảng này.Theo bản tin BBC, con chó giống bẹc giê Đức, tên Sombra, 6 tuổi, đã giúp giới hữu trách khám phá một lượng lớn cocaine của băng Los Urabenos.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)