Bangladesh sắp lập các trại lớn cho người Rohingya

Bangladesh có kế hoạch xây các khu trại lớn cho khoảng 400 trăm nghìn người Rohingya, theo chính phủ nước này.

(Visited 1 times, 1 visits today)