Báo động tên lửa giả ở Hawaii gây hoảng loạn

Thông báo tên lửa đang bắn đến khiến cư dân Hawaii hoảng loạn trong sáng 13/1 trước khi tin này được xác định là báo động giả.

(Visited 1 times, 1 visits today)