Bão Harvey gây ngập nặng khu cộng đồng người Việt

Bão Harvey gây ảnh hưởng nặng cho khu vực Đường 45 và chợ Hong Kong 2, nơi tập trung nhiều người Mỹ gốc Việt, ông Thọ Nguyễn từ Houston nói với BBC.

(Visited 1 times, 1 visits today)