Bão Michael ập vào Florida, lên đến cấp 4

-Bão Michael ập vào Florida, lên đến cấp 4
-Bão Michael làm 13 người chết ở vùng biển Carribea
-Mưa lớn, lụt làm ít nhất 5 người chết ở Tây Ban Nha

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)