Bảo tàng Pháp phát hiện gần 60% tranh trưng bày là giả

Một bảo tàng nghệ thuật ở miền Nam nước Pháp vừa phát hiện hơn một nửa số tranh trong bộ sưu tập của họ là tranh giả.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)