Báo trong nước im lặng vụ khiếu kiện về Formosa

Truyền thông Việt Nam, ngoại trừ đài báo Nghệ An, không đưa tin về cuộc tuần hành ở Nghệ An đi nộp đơn kiện Formosa hôm 14/2.

(Visited 1 times, 1 visits today)