Báo Úc The Sydney Morning Heralds đăng tin vụ xử 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ

Bản tin nhắc đến lời phát biểu của ông Brad Adams, Giám Đốc Khu Vực Á Châu của tổ chức Quan Sát Nhân Quyền là “Tội duy nhất của những nhà hoạt động này là đã tranh đấu không ngưng nghỉ cho dân chủ cũng như bênh vực những nạn nhân bị lạm dụng nhân quyền”

Xin bạn xem tiếp bài Báo Úc The Sydney Morning Heralds đăng tin vụ xử 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)