Bảo vệ tài sản trí tuệ: Việt Nam tiến bộ nhưng vẫn thấp hạng

Việt Nam đạt được một số tiến bộ trong lĩnh vực tài sản trí tuệ trong năm 2018 với việc tăng cường thực thi pháp luật và cải thiện hiệu năng hệ thống, theo một báo cáo mới của Phòng thương mại Hoa Kỳ.

(Visited 1 times, 1 visits today)