Bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ là biện pháp thiếu khôn ngoan và không hiệu quả

Bài Bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ là biện pháp thiếu khôn ngoan và không hiệu quả đăng từ
Chân Trời Mới Media.

Liên quan đến việc giới bạo quyền cộng sản Hà Nội mở đợt bố ráp cùng môt lúc bắt giam các nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ, nhằm đàn áp phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đang ngày càng vững mạnh và lan rộng ra nhiều […]

Bài Bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ là biện pháp thiếu khôn ngoan và không hiệu quả đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 2 times, 1 visits today)