Bắt đầu phiên xét xử băng đảng Việt trộm cắp hàng hóa ở Nhật  

Một băng nhóm tội phạm người Việt, trong đó có 5 nam, 1 nữ, bị tình nghi đã thực hiện 109 vụ trộm cắp tại 8 quận hạt khác nhau ở Nhật.

(Visited 1 times, 1 visits today)