Bắt hàng loạt: Vẫn chỉ nhằm gạt dân

Phòng – chống tham nhũng mà không tán thành bất kỳ giải pháp nào, cả về hình sự lẫn dân sự để xử lý những tài sản, thu nhập có nguồn gốc bất minh của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thì phòng thế nào, chống làm chi?

Xin bạn xem tiếp bài Bắt hàng loạt: Vẫn chỉ nhằm gạt dân tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)