Bắt hơn 30 người trong đường dây trộm xăng dầu ở Sài Gòn

Bắt hơn 30 người trong đường dây trộm xăng dầu ở Sài Gòn

Bộ công an Việt Nam vừa bắt giữ được trên 30 người trong đường dây trộm xăng trên các xe bồn khắp Sài Gòn.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)