Bất ổn leo thang, Hồng Kông sẽ đóng cửa tất cả trường học

Sở Giáo Dục Hồng Kông thông báo sẽ cho đóng cửa tất cả trường học, kể cả trường mẫu giáo, vì lý do an ninh.

(Visited 1 times, 1 visits today)