Bầu cử châu Âu: Đảng cánh hữu ‘thắng lớn ở Pháp và Italy’

Phe trung hữu và trung tả lần đầu tiên mất quyền đa số tại nghị viện châu Âu.

(Visited 1 times, 1 visits today)