BBC đánh giá những sự kiện thế giới nổi bật năm 2016

BBC đánh giá những sự kiện thế giới nổi bật năm 2016

BBC nhìn lại năm 2016 đầy bất ngờ và biến động qua sự bình chọn và đánh giá của các nhà báo.

Nhà báo tự do Phạm Cao Phong cho rằng, nhân vật ‘thành công nhất’ trong năm 2016 là Tổng thống Nga Vladimir Putin, và ông cũng là nhân vật ‘giấu mặt’, "người kiến tạo các lãnh đạo thế giới," trong đó có sự thành công của ông Donald Trump.

Còn theo quý vị,, những sự kiện và nhân vật quốc tế nào quan trọng nhất và tại sao?

(Visited 2 times, 1 visits today)