Biển Đông: ‘Tam giác ngoại giao giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ sẽ còn căng’

Ý kiến rằng tranh chấp hàng hải giữa VN-TQ đã được đưa vào vòng xoáy của cạnh tranh chiến lược lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

(Visited 1 times, 1 visits today)