Biển Đông: ‘Việt Nam trước sau cũng sẽ kiện Trung Quốc’

Nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực bình luận khả năng Việt Nam thay đổi chính sách quốc phòng và pháp lý trước Trung Quốc sau vụ bãi Tư Chính.

(Visited 1 times, 1 visits today)