Biểu tình Hong Kong: Người biểu tình đu dây trốn thoát

Một số người biểu tình đã trốn thoát khỏi đại học Bách Khoa Hong Kong bằng cách đu dây từ cầu xuống đường và được xe máy đón đi.

(Visited 1 times, 1 visits today)