Biểu tình Hong Kong: Việt Nam cần luật biểu tình?

Ý kiến của nhà quan sát từ Việt Nam về cuộc biểu tình đông đảo đang diễn ra ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

(Visited 1 times, 1 visits today)