Biểu tình vì Môi trường buộc Cảnh sát London phải tăng viện

Áp lực và số lượng người biểu tình trong phong trào “Nổi loạn chống tuyệt chủng” buộc cảnh sát thủ đô Anh phải xin tăng viện gấp.

(Visited 1 times, 1 visits today)