Bill Hayton nói ‘Cá Voi Xanh chặn Đường Lưỡi Bò’

Hai dự án dầu khí của Việt Nam với mỏ Cá Voi Xanh nằm ngang ‘Đường Lưỡi Bò’ mơ hồ của TQ là lý do khiến căng thẳng hai bên tăng nhiệt độ, theo nhà nghiên cứu tại Anh.

(Visited 1 times, 1 visits today)