Bình luận về đề xuất VN tham gia Bộ tứ Quad

Chuyên gia bình luận với BBC nhân chuyện học giả Mỹ đưa ra đề xuất Washington nên mời Việt Nam tham gia “Bộ tứ Quad”.

(Visited 1 times, 1 visits today)