Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ

-Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc họp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Mỹ
-Ủy ban Thượng Viện sẽ thông qua đề cử giám đốc CIA
-Một công ty Trung Quốc xây dự án ở Indonesia có khách sạn Trump Hotel

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)