Blair bác bỏ cáo buộc liên quan đến nhà Trump

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair nói ông không hề cảnh báo nhà Donald Trump rằng tình báo Anh Quốc ‘có thể đã theo dõi ông ta’.

(Visited 2 times, 1 visits today)