Blogger Mẹ Nấm bị bắt khẩn cấp

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị công an khám xét nhà, thu giữ một số tài sản, và giải đi trưa nay từ nhà riêng ở Nha Trang.

(Visited 3 times, 1 visits today)