Blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại xa nhà ngay trước Tết

Blogger Mẹ Nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa, gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình.

(Visited 1 times, 1 visits today)