Bộ Ngoại giao: Đài Loan là đối tác quan trọng của Mỹ

Ngày 18/12 Tổng thống Donald Trump đưa ra bản báo cáo chiến lược an toàn quốc gia, nội dung có nhắc lại “ Chính sách một Trung Quốc”, nhấn mạnh “ Luật Quan hệ Đài Loan” với lời hứa bán vũ khí cho Đài Loan để Đài Loan phòng vệ khi bị uy hiếp. Đài Loan đóng vai trò chiến lược quan trọng của Mỹ tại khu vực Châu Á Thái bình Dương.
 
Ngày 19/12 ông Trần Lập Quốc, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, báo cáo định rõ phía Mỹ sẽ y theo “Chính sách một Trung Quốc”, duy trì quan hệ tốt với Đài Loan. Phía ta cho rằng chính phủ Mỹ thể hiện sự ủng hộ Đài Loan, đây là mặt phát triển tốt.
 
 “ Đây là báo cáo đầu tiên về chiến lược an toàn quốc gia được phát biểu sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, miêu thuật quan hệ hợp tác an toàn giữa Đài Loan và Mỹ, thể hiện chính phủ Mỹ nhận rằng Đài Loan là đối tác quan trọng của Mỹ về kinh tế và an toàn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho nên mới nhắc lại lời hứa bảo vệ Đài Loan an toàn trong báo cáo này.” Vụ trưởng Trần Lập quốc nói.
 
Ông Trần Lập Quốc chỉ ra, trong báo cáo này có liên quan đến quan niệm duy trì hòa bình khu vực, mở cửa tự do kinh tế đều đồng nhất với chính sách mà Đài Loan thúc đẩy, cũng phù hợp với lợi ích chiến lược nước ta.
 
Phủ Tổng thống Đài Loan cho biết, sẽ tiếp tục quan hệ tốt với Mỹ vì nó liên quan đến hòa bình ổn định khu vực Đông Nam Á. Chính phủ coi trọng nước Mỹ lâu nay luôn ủng hộ và hợp tác với Đài Loan trên mọi lĩnh vực; Và Đài Loan là một thành viên của cộng đồng Quốc tế, Đài Loan cũng sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác cùng các đối tác trong khu vực, cống hiến sức lực của mình vì sự phồn vinh ổn định khu vực.
 
Tố Kim

(Visited 1 times, 1 visits today)