Bộ TN-MT: 'Nước Vũng Áng đỏ do tảo nở hoa'

Bộ Tài nguyên – Môi trường nói hiện tượng nước đỏ ở Cảng Vũng Áng và Cảng Sơn Dương 10 hôm trước là do hiện tượng “tảo nở hoa”.

(Visited 1 times, 1 visits today)