Bộ trưởng Williamson nêu kế hoạch lập căn cứ của Anh ở Đông Nam Á

Lần đầu kể từ Thế Chiến 2, Anh Quốc nêu đề nghị xây dựng căn cứ quân sự ở Đông Nam Á nhằm ‘tăng vị thế quốc tế’ sau Brexit.

(Visited 1 times, 1 visits today)