Bộ Công thương và Thaibev ‘giằng co’ nhân sự điều hành Sabeco

Một lãnh đạo của Sabeco cho biết quá trình đề cử nhân sự bị hoãn lại là do “thủ tục phức tạp”

(Visited 1 times, 1 visits today)