Bố mẹ vợ Trump thành công dân Mỹ “nhờ nhập cư dây truyền”

Bố mẹ vợ của Donald Trump thành công dân Mỹ, trong khi ông từng phàn nàn về việc nhập cư “dây chuyền” theo diện gia đình.

(Visited 1 times, 1 visits today)