Bộ Ngoại giao VN phản bác báo cáo đặc biệt của CPJ  

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN nói Việt Nam “hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật” trong báo cáo của CPJ, đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước kiểm duyệt báo chí truyền thông gắt gao nhất.

(Visited 1 times, 1 visits today)