Bộ Nội An nói giới ngoại quốc nguy hiểm trở nên quá khích sau nhiều năm ở Mỹ

Bộ Nội An nói giới ngoại quốc nguy hiểm trở nên quá khích sau nhiều năm ở Mỹ

Một bản báo cáo mới của Bộ Nội An Mỹ cho hay phần lớn thành phần người ngoại quốc bạo động quá khích chỉ trở nên cực đoan mấy năm sau khi họ đến Mỹ.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)