Bộ Quốc Phòng: Đã ngu lại còn hay lý sự

Fb. Nguyễn Việt Nam

Chiều ngày 14/11 tại Hà Nội có tổ chức giao lưu quốc phòng giữa Việt Nam và Tàu. Bên trong nội dung có nói rằng cuộc giao lưu này là góp phần chống lại luận điệu xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam – Tàu của các thế lực thù địch. Nghe nói thân thiết, nồng ấm lắm. Nhưng cái ngu thì càng nói nó lại càng lòi ra.

Xin bạn xem tiếp bài Bộ Quốc Phòng: Đã ngu lại còn hay lý sự tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)