Bộ Quốc phòng yêu cầu chỉnh sửa hình ảnh người lính Việt trên phim

Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa yêu cầu nhà sản xuất một bộ phim Việt hóa từ tác phẩm cùng tên rất thành công tại Hàn Quốc điều chỉnh việc thể hiện hình ảnh người lính Việt Nam mà họ cho là không đúng thực tế

(Visited 1 times, 1 visits today)