Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm vụ Formosa

Ông Trần Hồng Hà cho biết, trong quá trình khắc phục sự cố ở nhà máy Formosa Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên Môi trường đã lập một ban giám sát theo dõi 24/24 về nước thải, khí thải, chất thải rắn. Bộ cũng yêu cầu Formosa phải tuân thủ các điều kiện về xả thải của Việt Nam hoặc quốc tế.

Vẫn theo lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Formosa cam kết sẽ chuyển từ công nghệ dập cốc ướt gây ô nhiễm sang công nghệ khô. Đồng thời hệ thông xả thải sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14.000 để có thể giảm bớt ô nhiễm trong thời gian sắp tới.

Trong các câu hỏi khác liên quan đến lĩnh vực môi trường, Bộ trưởng Trần Hông Hà nhìn nhận nông thôn hiện nay không còn bình yên. Nông thôn chịu tác động mạnh của quá trình công nghiệp hóa và dịch chuyển dịch vụ. Môi trường nông thôn, làng nghề cũng như các cụm công nghiệp đều chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt việc sử dụng phân bón quá nhiều và thiếu kiểm soát cũng gây ảnh hưởng lớn tới môi trường ở nông thôn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết việc xử lý môi trường nông thôn phải được nằm trong kế hoạch tổng thể về xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy ông Bộ trưởng nhìn nhận các kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn mà ông gọi là phối hợp với Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn soạn thảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó bao gồm quy hoạch hạ tầng cơ sở nông thôn, giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn.

Báo chí Việt Nam cho rằng trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hống Hà còn chung chung, chưa đi thẳng vao vấn đề.

(Visited 1 times, 1 visits today)