Bộ trưởng bộ Gia cư hủy đơn mua bộ bàn ăn giá 31.000 đôla

Việc hủy đơn đặt mua diễn ra một ngày sau khi một ủy ban giám sát của Quốc hội mở một cuộc điều tra về vụ mua bán này

(Visited 1 times, 1 visits today)