Bộ trưởng Bộ Giáo dục cố tình vi phạm Luật Giáo dục?

Người viết cho rằng ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, bằng quyền hạn Hiến định và luật định tại Điều 2, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân; Điều 1, Điều 27 của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, cần có quyết định về xem xét hành vi tuân thủ pháp luật của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tiếp tục cho phép triển khai rộng rãi Chương trình công nghệ giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại.

Xin bạn xem tiếp bài Bộ trưởng Bộ Giáo dục cố tình vi phạm Luật Giáo dục? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)