Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh có biết nhục không?

Ai sẽ chịu trách nhiệm về hình ảnh lem luốc và nỗi ô nhục này, khi mà hết sự việc này nối tiếp sự việc khác mà không bị chấn chỉnh? Trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trong vấn đề này là gì? Tại sao chưa bao giờ ông lên tiếng chính thức về vấn đề này?

Xin bạn xem tiếp bài Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh có biết nhục không? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)