Bộ Trưởng Nội An Mỹ, truy bắt di dân bất hợp pháp chỉ nhắm vào tội phạm

Bộ Trưởng Nội An Mỹ, truy bắt di dân bất hợp pháp chỉ nhắm vào tội phạm

Bộ Trưởng Nội An Mỹ là ông John Kelly tìm cách trấn an các thống đốc về việc thi hành luật kiểm soát di dân bất hợp pháp chỉ nhắm vào các thành phần tội phạm và lệnh cấm tới Mỹ không nhắm vào người Hồi Giáo

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)