Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ‘thừa tiêu chuẩn phong giáo sư’

Một Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam bác bỏ cáo buộc ‘tự đạo văn’ với Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ.

(Visited 1 times, 1 visits today)