Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và những vở hài kịch không hoàn hảo

Đào Đức Thông – (VNTB)
Người mà cần phải xem lại bản thân chính là ông Phùng Xuân Nhạ chứ không phải ai hết. Nhân cách đó, trình độ đó có xứng đáng ngồi ở ghế Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo hay không?

***

Từ bao che người điều giáo viên đi làm tiếp viên
 

Giới quan chức ở Việt Nam có tật cố hữu là cứ hễ thấy công thì dù không liên quan đến cũng nhào vô nhận mà hễ có tội thì tìm cách lấp liếm bao che hoặc đổ tội cho người bị hại.

Xin bạn xem tiếp bài Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và những vở hài kịch không hoàn hảo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)