Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng cao về cả mặt quân sự lẫn thương mại.

(Visited 1 times, 1 visits today)