BOT Cai Lậy: liệu minh bạch sẽ là giải pháp?

Ý kiến bàn về cách thức giải quyết vấn đề trạm thu phí BOT như đang xảy ra ở Cai Lậy, Tiền Giang.

(Visited 1 times, 1 visits today)