BOT Cai Lậy: Một trận đối kháng dân sự thú vị

Mẫn Nhi – Việt Nam Thời Báo |

Cần xác định rõ, “cuộc chiến Cai Lậy” là cuộc chiến dân sự, để từ đó có những nhận định phù hợp hơn.

BOT Cai Lậy đã nhận được 1.500 tờ tiền trị giá 100 đồng, và điều này đồng nghĩa với việc chiến thuật 25+1 của cánh tài xế tạm thời phá sản.

Tờ tiền 100 đồng tưởng chừng như biến mất trong thời kỳ 500.000 đồng lên ngôi, lại trở thành nhân chứng sống động nhất trong cuộc chiến dành lại quyền lợi chung trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Xin bạn xem tiếp bài BOT Cai Lậy: Một trận đối kháng dân sự thú vị tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)