Brexit: Quốc hội Anh sẽ ‘bỏ phiếu thêm’ về các sửa đổi

Các nghị sỹ Anh được đề nghị bỏ phiếu thêm về các sửa đổi liên quan thỏa thuận Brexit trong lúc chỉ còn 50 ngày thì đáo hạn.

(Visited 1 times, 1 visits today)