Bức tường Berlin: Cả chế độ canh 28 năm, sập một đêm

Nhân 30 năm ngày lịch sử 09/11/1989, BBC News Tiếng Việt có mặt tại điểm ‘khai hỏa’ khiến Tường Berlin sụp đổ.

(Visited 1 times, 1 visits today)