Buổi Điểm Danh Cuối Cùng (1/2)

Chúng ta ai cũng thấy là những buổi hội ngộ, họp mặt của đơn vị, đoàn thể, hội ái hữu càng ngày càng thưa thớt, không còn đông vui như thời gian của 43 năm về trước. Anh em, bạn bè mỗi ngày mỗi vắng, kẻ đau yếu bệnh tật, người trong nursing home, một số đã qua đời.
Điểm danh là để gặp gỡ lại, đồng môn, chiến hữu, xem ai còn ai mất.
Trong ngậm ngùi, chúng ta cố gắng tìm đến nhau, trong tuổi xế chiều, không biết buổi gặp gỡ nào là buổi gặp gỡ cuối cùng?

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 6 times, 1 visits today)